Nationale Politie

De naam ‘politie Noord-Holland-Noord’ wordt vanaf 1 januari 2013 niet meer gebruikt. Vanaf die datum werk ik bij de (Nationale) politie.  

Hadden we voorheen nog 26 zelfstandige politiekorpsen, nu zijn deze allemaal samengevoegd en vallen onder de Nationale Politie. Door alle mensen en middelen samen te brengen in één organisatie kan de politie letterlijk met vereende krachten bijdragen aan een veiliger Nederland. Verankerd in de wijk en (inter)nationaal verbonden.  De NP is gereduceerd tot 10 regionale eenheden. Schoorldam, Schoorl, Groet en Camperduin vallen onder de eenheid Noord-Holland. Deze eenheid is een samenvoeging van de districten Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland.

Dat de intensieve samenwerking inmiddels zijn vruchten afwerpt, blijkt uit een terugdringing van het aantal overvallen in onze regio met een kwart. Ook op andere gebieden zoals straatroven en woninginbraken zijn we op de goede weg. Niet alleen binnen de politie maar ook meer contact opzoeken met burgers, bedrijven, instellingen en veiligheidspartners helpt ons onze regio veiliger te maken.

Als wijkagent van Schoorl en omgeving zie ik het als mijn taak om de contacten binnen deze vier kernen te optimaliseren en de leefbaarheid te vergroten. Wanneer er een  probleem is in de wijk, kunt u mij benaderen. Ik probeer dan in samenwerking met ketenpartners (o.a. gemeente, woningbouwcorporaties, veiligheidshuis) maatwerk te leveren en zodoende een passende oplossing aan te dragen zodat we met elkaar vanuit een positieve inzet een probleem tot een goed einde kunnen brengen. Als dit niet aanwezig is, heeft mijn inzet geen kans van slagen.  

Maar de politie kan dit niet alleen. Uw ogen en oren zijn onmisbaar voor ons. Ziet u iets verdachts of zegt uw onderbuikgevoel dat er iets niet klopt (onbekende personen in de straat een auto die te lang met ronkende motor stilstaat etc) schrijf een kenteken op en belt u ons svp via 112. Bij niet spoedeisende zaken kunt u bellen met 0900-8844. Liever tien keer te veel dan één keer te laat. Ook op onze vernieuwde website www.politie.nl zijn wij goed bereikbaar en kunt u veel informatie vinden.

Wilt u mij graag volgen via de digitale snelweg volg mij dan op onderstaand twitter-adres. Hier geef ik actuele informatie over zaken in en rondom Schoorl.

Alleen samen maken we onze regio veiliger!

De wijkagent,

Patrick Korver

Twitter: @Wag_PKorver