terug naar

Projecten

Laanweg

In portefeuille van bestuurslid: Renť van WechemGeschiedenis

de Laanweg vijftig jaar geleden

Het dossier 'Laanweg' bestaat al zo'n vijftien jaar, dus al in de tijd dat Schoorl nog een zelfstandige gemeente was.. Vooral het gedeelte tussen de apotheek en de Slotlaan leverde veel klachten op van de omwonenden. Het is er steeds drukker geworden en er wordt hard gereden. Er is geen trottoir, zodat voetgangers over de gevaarlijke weg moeten lopen. Gezien het aantal kinderen werd dit al lange tijd als onacceptabel ervaren. Er zijn ludieke acties en wat grimmiger acties gevoerd, zonder enig resultaat.

Later kwamen er klachten bij van de bewoners van de hele Laanweg. Dat was toen de gemeente, na het repareren van scheuren in het wegdek overging tot het aanbrengen van kleefstof en daar overheen grind. Het gevolg was een enorme toename van het verkeerslawaai (kontaktgeluid van de banden). Protesten hielpen niet. In het Wijkplan 2006-2010 van de Bewonersvereniging Schoorl-Centrum werd de Laanweg tot een van de speerpunten van hun beleid gemaakt.

Documentatie

Zie Hoofdtuk 2 van het Wijkplan.


Bestaande situatie


  

Gewenste situatie

De gewenste situatie werd samengevat in een schets:

De gemeente wijkt op drie punten af van bovenstaande gewenste situatie:

  • Nr 3 wordt niet gerealiseerd
  • Het trottoir (Nr 6) komt aan de noordzijde van de Laanweg
  • Er komt een plateau op de kruising met de Molenweg (Nr 4).

Documentatie

Klik hier voor een (oudere) tekening. Hierbij moet aangetekend worden dat de nieuwe asfaltlaag nu doorgetrokken wordt tot de Sportlaan.

Klik hier voor de definitieve tekening.


Planning

De gemeente heeft toegezegd dat de werkzaamheden in de herfst 2010 uitgevoerd zullen worden.


Stand van zaken

De werkzaamheden zijn op 13 september 2010 gestart en zullen tot medio november 2010 duren.

Op 3 september 2010 lag de volgende brief in de bus:

  

Op 10 september 2010 ontvingen wij de volgende brief:


Op 14/9 werd de weg gefreesd:

Het frezen van de toplaag


In de nacht van 18 op 19 november 2010 werd tot 04.00 uur doorgewerkt met het aanbrengen van de eerste laag asfalt:

en op 19 november werd de toplaag aangebracht, de bermen en opritten aangeheeld, de strepen getrokken en de verkeerslichten aangesloten:

Aan het eind van de middag werd de Laanweg vrijgegeven voor het verkeer:

OfficiŽle opening

bron: Gemeentekrant van 8 dec. 2010