terug naar

Projecten

Duinrel langs Laanweg

In portefeuille van bestuurslid: Hans TeijgelerGeschiedenis

Documentatie

Sinds de jaren zestig hebben de huizen tegenover de ijsbaan 's winters te kampen met een extreem hoog grondwaterpeil als gevolg van drangwater komend van die ijsbaan.

Tot het eind van de jaren zestig liep er een duinrel langs de zuidzijde van de Laanweg. Omdat de Laanweg verbreed moest worden vanwege het steeds maar toenemende verkeersaanbod, werd besloten die duinrel in een plastic buis te stoppen. Dat was niet verstandig, want nu werd alleen het aangeboden water aan het begin van die buis afgevoerd.

In de loop van de tijd ging die buis kapot, waarschijnlijk door parkerende vrachtwagens tijdens het afleveren van goederen e.d..

Vervolgens werd de plastic pijp vervangen door een drainagebuis. Dat ging even goed, maar die liep vol met zand en werd weer door parkerende vrachtwagens platgedrukt.

Het weer in ere herstellen van de duinrel was niet mogelijk i.v.m. de breedte van de weg, maar ook omdat er inmiddels talloze gas-, licht-, water-, telefoon- en kabelTV-leidingen doorheen getrokken waren.

De Bewonersvereniging heeft toen het voorstel gedaan om een nieuwe duinrel te graven aan de noordzijde van de Laanweg tot aan de bestaande duinrel langs het Groene Laantje.

 

Documentatie

De schets van de voorgestelde reconstructie van de Laanweg, inclusief het graven van een nieuwe duinrel.


Planning

Najaar 2010


  

Stand van zaken

Wij ontvingen:

De gemeente moet e.e.a. voor inspraak publiek maken (dit is niet gebeurd).In oktober 2010 werd dit project afgerond, en is de wateroverlast 's winters, door het drangwater vanuit de ijsbaan, van de baan.