terug naar

Projecten

Bloembakken in Schoorl-Centrum en Catrijp

In portefeuille van oud-bestuurslid: Lucia BakkerGeschiedenis

Vanaf 2006 hebben bloembakken het centrum van Schoorl opgefleurd. Het begon met een landelijke wedstrijd "Kern met Pit", uitgeschreven door de Heidemaatschappij/Arcadis. De Bewonersvereniging Schoorl-Centrum heeft dit, in nauwe samenwerking met, en gesponsored door, de plaatselijke middenstand in gang gezet.

In totaal werden 29 bloembakken opgehangen.

Documentatie

Brief dd 29 april 2006 aan de deelnemers


Gewenste situatie

Wij willen deze bloembakken in de toekomst ook graag zien in het centrum van Schoorl, maar ook bij de Blinkerd.


Gewenste actie

De situatie is iets veranderd omdat het bloembakkenproject door ons is overgedragen aan de Stichting Schoorl in Beweging (de club die vanuit de ondernemers allerlei leuke dingen in het dorp organiseert). Desondanks heeft de Bewonersvereniging er nog steeds enige bemoeienis mee:

  • Lucia Bakker doet (zolang ze in het centrum woont), op verzoek van de Stichting Schoorl in Beweging de bestelling, en is voor hen ook het aanspreekpunt als er vragen zijn over het ophangen van de bloembakken en dergelijke;
  • Wij dragen bij in de kosten die door de Stichting Schoorl in Beweging gemaakt worden;
  • Wij moeten met de Gemeente regelen dat de bakken regelmatig water krijgen.

Planning

nvt


Stand van zaken

Voor 2013 en 2014 kan de bewonersvereniging nog bijdragen aan de bloembakken. Het ziet er naar uit dat de middelen daartoe beginnen op te raken. Andere geldbronnen zullen moeten worden aangeboord, als we tenminste deze verfraaiing van ons dorpscentrum willen behouden.