terug naar

Projecten

Bregtdorp - ontsluiten

In portefeuille van bestuurslid: Willem Ruiter


Geschiedenis

Lang geleden is aangegeven dat bij de ontwikkeling van Bregtdorp, beter bekend als Bregtdorp fase I en fase II, de ontsluiting zal plaatsvinden naast die van de reeds bestaande J.A. Rädeckerweg over verschillende andere wegen. In het bestemmingsplan van 1966 worden enkele van deze ontsluitingswegen reeds genoemd. Echter, tot op de dag van heden is daar weinig van terecht gekomen.

In het bestemmingsplan Bregtdorp 1992 is aangegeven dat Bregtdorp zal worden ontsloten over de J.A. Rädeckerweg en de Schoutsakker.

Om de bezwaren tegen het bestemmingsplan weg te nemen is door de sichting 'Bregtdorp houden zo' is in 1994 met de gemeente Schoorl en de projectontwikkelaar J.P. Ory B.V. een overeenkomst gesloten waarin onder andere is overeengekomen dat de ontsluitingen zullen plaatsvinden over de J.A. Rädeckerweg, 2 keer de Schoutsakker en langzaamverkeer over het zogenaamde Jan Meyer weggetje en de Heereweg.

Medio de jaren negentig van de vorige eeuw heeft de toenmalige wethouder meerdere malen uitgesproken dat de gemeente voor de realisering van de ontsluitingswegen zal overgaan tot onteigening van de gronden die daarvoor nodig zijn omdat de eigenaren van de gronden het niet met elkaar eens kunnen worden.

In 1997 is door de stichting bij de Rechtbank van Alkmaar in kort geding gevorderd dat J.P. Ory B.V. al haar activiteiten zal staken totdat alle ontsluitingen behorende bij de eerste fase van het plan zijn gerealiseerd. De Rechtbank weigerde de gevorderde voorziening. In de beslissing was onder andere meegewogen dat eventuele onteigening van de gronden pas effect zal hebben in de tweede fase van het bestemmingsplan, terwijl die fase nog moet aanvangen.

In het begin van 21e eeuw is de stichting akkoord gegaan met een extra ontsluiting naast De Sanderij mits de andere ontsluitingen ook gerealiseerd zullen worden.

In 2004 is, om de bezwaren tegen de artikel 19 procedure die is ingesteld om de ontwikkeling van Bregtdorp fase II mogelijk te maken, een mediationovereenkomst gesloten door de gemeente Bergen  met diverse partijen waaronder J.P. Ory B.V., de stichting 'Bregtdorp houden zo', de Bewonersvereniging Schoorl-Centrum, de Burgemeester Peeckstichting en de Vereniging van Kopers Appartementen in de Sanderij. Onder andere zijn de eerder genoemde ontsluitingen ook in deze overeenkomst opgenomen. Echter, wederom blijkt dat betreffende de ontsluitingen geen haast wordt gemaakt omdat de gemeente stelt dat in de overeenkomst is opgenomen dat onteigening zal plaatsvinden binnen zes maanden nadat het nieuwe bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.


Bestaande situatie

Inderdaad het staat in de overeenkomst: "zes maanden nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden". De gemeente had al vele jaren eerder haar verantwoordelijkheid moeten nemen en niet bijna 20 jaar afwachten, of wie weet nog hoeveel jaren langer de zeer ongewenste en vaak zeer gevaarlijke situatie handhaven.


Gewenste actie

Het op rechtmatige wijze afronden van deze onverkwikkelijke affaire


Stand van zaken

Niets te melden.