terug naar

Projecten

SID - Snelheids Informatie Display

In portefeuille van bestuurslid: Hans Teijgeler



Geschiedenis

We hebben voor een korte periode een SID (zie hier) gehad op de Laanweg en op de Voorweg. Helaas zijn die weer verdwenen.


Bestaande situatie

Er is geen enkele SID operationeel in onze wijk.


Gewenste situatie

De SID registreert van alle passerende voertuigen de snelheid. Rijdt u te hard, dan knippert de display, ligt uw snelheid onder de toegestane snelheid, dan niet. Er zijn SIDs die dan een smiley   laten zien.

De display heeft een opvoedkundige functie: het maakt de weggebruiker bewust van zijn of haar rijgedrag. Vaak is een automobilist zich niet bewust van zijn of haar snelheidsovertreding. Hij (of zij) rijdt te hard zonder dit in de gaten te hebben. Het systeem maakt hem of haar daarop attent en daardoor zou de automobilist zijn snelheid terug moeten brengen.

Snel rijden, of denken dat er te snel gereden wordt, versterkt de onveiligheidbeleving van de wijkbewoners. Belangrijk argument bij de aanschaf van SIDs is, dat hard rijden ook behoorlijke invloed heeft op de veiligheidsbeleving. Met de inzet van SIDs wordt bereikt dat verkeersdeelnemers, maar ook de omgeving, zich meer bewust is van de gereden snelheid. SIDs dragen op die manier bij aan een veiligere verkeersomgeving en indirect ook aan het verminderen van verkeersslachtoffers. Om inzicht in objectiviteit en subjectiviteit met de wijkbewoners te delen wordt dan aan de gemeente gevraagd om de resultaten van de inzet van de SIDs te communiceren.

Deze vorm van snelheidsmeting past in de tweede fase van het landelijke programma “Duurzaam Veilig”, waar de nadruk ligt op educatie en gedrag.


Gewenste actie

Wij achten het noodzakelijk om permanent een SID te hebben op doorgaande routes, t.w. de Voorweg, Laanweg, Heereweg van het centrum tot de Voorweg, en Heereweg van Voorweg tot Groet.


Planning

 


Stand van zaken