terug naar

Projecten

Wijkschouw

In portefeuille van bestuurslid: Wiebe Rinsema


Geschiedenis

Klachten werden bij de gemeente gemeld, maar er was geen gestructureerde feedback over het verhelpen daarvan.


  

Gewenste actie

Eén keer per jaar wordt samen met de wijkambtenaren, samen met een of meer vertegenwoordigers van de Bewonersvereniging, een rondje door de wijk gelopen of gefietst om te kijken welke (onderhouds)gebreken er zijn in de wijk. Het kan gaan om klachten die direct bij de gemeente zijn binnen gekomen of om klachten die de Bewonersvereniging heeft ontvangen.

Alle punten worden op een lijst gezet en de gemeente geeft aan op welke termijn klachten en nieuwe wensen kunnen worden uitgevoerd. Dit noemen we de wijkschouwlijst.

WERKPROCES WIJKSCHOUWEN, “AFSPRAAK IS AFSPRAAK!”

Het gemeentebestuur heeft begin 2010 het werkproces voor wijkschouwen vastgelegd. U kunt dat hier lezen en downloaden.


  

Laatste schouw

Op 31 mei 2012 vond er weer een wijkschouw plaats. In 2011 was er geen wijkschouw.


  

Stand van zaken

Op 22 mei 2013 zal de volgende wijkschouw plaatsvinden. Indien u iets weet dat verbeterd kan worden in ons dorp, laat dat dat weten aan Wiebe Rinsema.