Home

Gemeente

Nieuws

Over de wijk

Vereniging

IdeeŽn/klachten

Wijkplan

Projecten

Nieuwsbrief

Agenda

Contact

Adressen

Links

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de wijk


Geschiedenis

Schoorl, Bregtdorp en Catrijp zijn eeuwenoud. Ons lid Joop Muelink schreef over de Geschiedenis van Schoorl.

Wijkgericht Werken

De gemeente heeft enige jaren geleden besloten het zogenaamde wijkgericht werken in te voeren. Op de gemeentelijke website staat daarover het volgende te lezen:

"Het doel van wijkgericht werken is bewoners te betrekken en inspraak te geven bij wat er speelt in hun dorp, wijk en straat en dat zij zich thuis kunnen voelen in hun gemeente. Bovendien willen wij dat de kloof tussen burgers en gemeente wordt verkleind."  

Het werkgebied

Aanvankelijk bestond het gebied waar de Bewonersvereniging opereert uit het centrum van Schoorl vanaf de bocht bij Merlet tot de hoek van Pot, daarna terug over de Voorweg (beide zijden) tot de Damweg en vervolgens door de zuidelijke Nollen en de Burgemeester Peecklaan weer terug op de Heereweg bij hotel Merlet in het centrum.

Sinds juni 2009 is het werkgebied uitgebreid met het dorp Catrijp, tot aan Groet. De grens ligt bij de Noorderweg/ Achterweg, overeenkomend met de overgang van postcode 1871 naar 1873.