Home

Gemeente

Nieuws

Over de wijk

Vereniging

IdeeŽn/klachten

Wijkplan

Projecten

Nieuwsbrief

Agenda

Contact

Adressen

Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereniging


Artikel 2 van de statuten luidt:

"De vereniging stelt zich ten doel:

 • optimalisering van de leefbaarheid,
 • vergroting van woongenot en
 • bevordering van de gemeenschapszin

in het centrum van Schoorl, gemeente Bergen (Noord-Holland), alsmede de belangenbehartiging van haar bewoners en voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Ze tracht dit doel te bereiken door:

a. Actief de lokale ontwikkelingen te volgen op de gebieden verkeer, ruimtelijke ordening, welzijn, milieu en recreatie;

b. Gevraagd en ongevraagd het gemeentebestuur, organisaties, personen en leden van de vereniging te adviseren over beleidszaken, die de bewoners van het centrum aangaan;

c. Te stimuleren dat haar adviezen ook worden overgenomen en uitgevoerd;

d. Alle andere wettige middelen, welke aan het gestelde doel dienstbaar kunnen zijn."

Ledenvergaderingen

De Bewonersvereniging Schoorl-Centrum heeft ongeveer 200 leden.

De vereniging vergadert meestal 2x per jaar: in het voorjaar de statutair verplichte jaarvergadering en in het najaar nog een keer. Deze laatste vergadering is wel afhankelijk van of er genoeg zaken te bespreken zijn. De leden krijgen voorafgaand aan de vergaderingen een Nieuwsbrief met de agenda en aanvullende informatie thuis bezorgd.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit maximaal negen personen:

 • vacature (voorzitter)
 • vacature (penningmeester)
 • vacature (secretaris)
 • Wouter Hartman Kok (voorgedragen)
 • Wiebe Rinsema
 • Willem Ruiter
 • Hans Teijgeler
 • vacature (lid)
 • vacature (lid)

De leden nemen de vacatures van het dagelijks bestuur waar, maar er wordt gezocht naar nieuwe bestuursleden,

Het vergadert zes ŗ zeven keer per jaar om lopende zaken door te spreken.

Overleg met gemeente

Met de gemeente wordt regelmatig overlegd over de voortgang van de uitvoering van het wijkplan. Vier keer per jaar is er overleg met de wijkwethouder en tussendoor is er overleg met de wijkcoŲrdinator Daphne van Gelderen en het hoofd van het wijkteam Leo Doppenberg. In deze bijeenkomsten komen vooral de praktische onderhoudszaken aan de orde (de wijkschouwlijst).

Lid worden

U kunt zich aanmelden bij het secretariaat, of het aanmeldingsformulier invullen.

Vanaf 1 januari 2010 bedraagt de contributie 10 Euro per huishouden.

Communicatie

De meeste leden hebben e-mail, en daar wordt gebruik van gemaakt voor de communicatie met de leden. De emailadressen worden niet bekend gemaakt aan derden.